ŽENSKÉ ARCHETYPY VŮNÍ - Autorské parfémy

Parfemářství

Vydáme-li se společně do historie voňavých přísad, zjistíme, že staří Egypťané znali a používali vonné látky již 3500 let před naším letopočtem.

Slovo parfém je odvozeno od slovního spojení per fumum, které znamená "prostřednictvím kouře". Už od pradávna lidé pálili vonné byliny a obětovali vůni bohům. Nejprve používali jako parfémy nejrůznější byliny a květiny, později se začaly používat vonné oleje a kadidla. V dřívějších dobách vůně plnily důležitou funkci při náboženských obřadech. První důkaz o používání parfémů byl zjištěn v hrobce královny Hatšepsut v Thébách, která se proslavila tím, že se prohlásila faraonem a v mužském převleku vládla celému Egyptu. Nejen v Egyptě, ale i v dalších starověkých kulturách se používaly parfémy a nejrůznější vonné přísady. V moderní historii se s velkou érou parfémů, setkáváme s rozvojem obchodu v době velkých námořních objevů. V období baroka byly parfémy velmi luxusním a žádaným zbožím. Dějiny výroby parfémů bychom mohli s nadsázkou označit za alchymii. Parfémy vznikají míšením látek rostlinného a živočišného původu, které mají schopnost působit jak na naše čichové buňky, tak dokonce mohou ovlivňovat naše chování.

Ženské archetypy vůní v autorských parfémech

(Lze objednat na prezentaci nebo seminář)

Aqua Purga - čistota

Tento ženský archetyp vychází z Isidiných mysterií. Její síla sestoupila do hlubokého podzemí, když v historii nastalo období rostoucího materialismu a patriarchátu. Pradávná moudrost kosmické Matky, přežila v podobě čisté Panny Marie. Kulty ve středověké Evropě, uctívaly její transformační schopnost v podobě Černé Madony. Ztotožnit se s tímto archetypem, znamená znovu najít sama sebe a svou pradávnou sílu čistoty, počátku stvoření své božské jiskry.

Vůně - kadidlo (hl. přísada)

Barva - bílá

Afrodita - záře

Afrodita miluje péči o sebe a to nejenom o tělo a jeho krásu, ale i o svého Ducha. Je si vědoma toho, že ani jedno nemůže zanedbat. Vychutnává si každý okamžik svého života, nikam nespěchá. Uvědomuje si, že je v ní tato ženská síla, kterou vyzařuje a plně a sebevědomě ji rozdává svému okolí. Je si vědoma své proměnlivosti, kterou přijímá. Tato bohyně podporuje každou ženu v tom, aby se měla ráda a přijímala se. Žije plně přítomným okamžikem, ale projevuje přitom velkou bdělost. Afrodita nemusí být dokonalá žena, ale přesto působí zářícím a oslnivým dojmem.

Vůně - palargonie (hl. přísada)

Barva - růžová

Artemis - instinkt

Je to lučištnice, bohyně pohybu, divokosti, činu a akce. Směle se vrhá do akce a loví svou zvěř. To můžeme chápat tak, že si jde za svými cíly a svým lukem, loví své sny. Běhá po lesích a směle se vrhá do všech akcí je nepolapitelná a má nezkrotného, ženského ducha. Svým lukem, přesně zaměřuje svůj cíl. Ví, že její duch, je neoddělitelný od jejího těla, je si vědoma, že záleží na tom, jak se bude ve svém těle cítit. Artemis své tělo miluje a ctí, je na něj napojená, vnímá ho. Tato bohyně vyjadřuje archetyp nezávislého, nepolapitelného a nezkrotného ženského ducha, jenž se řídí pouze svým vlastním instinktem. Artemis si především z celého srdce přeje v ženách zapálit loveckou vášeň, vášeň pro lovení snů, které každá žena uvnitř sebe skrývá.

Vůně - rozmarýn (hl. přísada)

Barva - zelená

Deméter - hojnost

Bohyně Deméter pozorně naslouchá ženským duším, vnímá jich chutě a tužby, po kterých volají. Často ale slýchá jen nenaplněné, hladové duše, kterým chybí to, co jim patří, o to, co je vyživuje. A tak Deméter nutí ženy zastavit se a zamyslet se nad tím, čím plní svá srdce, těla i mysl. Tato bohyně také střeží odvěké tajemství, ukryté v ženském lůnu. Deméter našeptává ženám krásná slova o moci, síle a tvořivosti jejich sexuality. Našeptává slova o důležitosti toho, jakého člověka se rozhodnou do sebe přijmout, neboť záleží na každé energii, které se otevřou. Deméter vzkazuje každé ženě a dívce. "Cti a miluj samu sebe natolik, že se vždy zastavíš a vyslechneš své srdce a svou duši, která Ti vždy bude moudře radit, co máš či co nemáš přijmout. S láskou vyživuj své tělo a své nitro. Buď věrná sama sobě".

Vůně - růže (hl. přísada)

Barva - červená

Athéna - moudrost

Odvěkou ženskou moudrost představuje bohyně Athena. Ta v ženách probouzí vědomí vlastní jedinečnosti, unikátnosti, připomíná jim sílu ženského principu, bez kterého by tento svět začal pomalu uvadat. Chce po každé ženě, aby vědomě uchopila svou výjimečnou hodnotu a vynesla ji na světlo světa. Athena ví, že každá žena, má zde své jedinečné poslání a to je společné všem ženám, léčit tento svět. Tato mocná bohyně nabádá každou dívku a ženu k uvědomění si vlastní tvořivé síly jako nejvyššího kosmického principu, dřímajícího uvnitř každé z nich. Svou bezpodmínečnou láskou Athena vyzývá k překročení vlastního stínu. Nabádá, aby ženy druhým ženám přály jejich krásu a úspěch. Ví, že když se ženy budou navzájem inspirovat a podporovat, na místo, aby žárlily a soutěžily, bude to správné. Je třeba si pomáhat a uchopit vlastní potenciál. Athena zapaluje jiskru vědomí vlastního božství a své božské podstaty. Probouzí v ženách jejich ženství a vnitřní bohyni.

Vůně - pačuli (hl. přísada)

Barva - tmavě modrá

Míchat vlastní parfém je jako namalovat obraz nebo napsat knihu.